Waterwereld/Reflectie I-pad

De display van mijn I-pad toont beelden die vaak verward raken door weerspiegelingen van zon en licht. De virtuele wereld die getoond wordt krijgt dan een extra wonderlijke dimensie. Die vervreemding inspireert mij tot het maken van figuratief-abstracte schilderijen en roept de vraag op: hoe zit het echt?